Nieuws

HR lucht conditionering systeem geïnstalleerd.

Kaasopslag is een specialiteit op zich. Zo steekt de klimaatregeling in een kaaspakhuis nogal nauw. Hiervoor hebben we diverse specialisten in huis gehaald om dit op het hoogste niveau te realiseren. De specialisten die hieraan gewerkt hebben is de firma Voets & Donkers en onze eigen adviseur dhr. Koos Dekker die 40 jaar ervaring heeft in conditionering van gebouwen. Zo is er een geheel nieuwe centrale koelinstallatie geplaatst met daarbij kruisstroomwisselaars die samen tot een optimaal resultaat geven in de warmte terug winning. Hierdoor kunnen wij onze groene ambities nakomen door een flinke vermindering van gasverbruik.

Bij deze installatie hebben wij op diverse manieren onze conditionering flink verbeterd waardoor onze kwaliteit op een nog hoger niveau kunnen brengen. Door diverse lucht condities te kunnen hanteren in het pakhuis, en het kunnen sturen op de hoeveelheid lucht over de kaas. Hierdoor kunnen we nog beter inspelen op de wensen van onze klanten.